Witamy na stronie projektu:

Właściwe leczenie przeciwbólowe a poziom lęku i rodzaje obaw przed stosowaniem przeciwbólowych leków opioidowych

.

Projekt realizowany jest w ramach

„Mazowieckiego Klastra Leczenia Bólu”

,

kierowanego przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk.
Liderem projektu jest Fundacja Hospicjum Onkologiczne im. Św. Krzysztofa w Warszawie.

Projekt ma na celu zbadanie poziomu świadomości, postaw, barier, zwyczajów, potrzeb i opinii środowiska medycznego oraz społeczeństwa na temat leczenia przewlekłego bólu oraz stosowania leków przeciwbólowych z różnych grup, w tym także leków opioidowych. Leki opioidowe, to grupa leków wywodzących się z opium – stąd nazwa całej grupy, a ich najbardziej znanym przedstawicielem jest morfina. Leki te nazywane są niekiedy „lekami narkotycznymi”. Jest to określenie nieprawidłowe, ale ciągle spotykane – szczególnie w języku potocznym, co pociąga za sobą wiele konsekwencji natury medycznej, psychologicznej, społecznej.

Leczenie przeciwbólowe w Polsce jest nadal trudnym tematem, budzącym dużo pytań i wątpliwości. Prowadzony projekt jest prawdopodobnie największym przedsięwzięciem badawczym w Polsce poświęconym tej tematyce. Jego wyniki pozwolą odpowiedzieć na wiele pytań, m.in. jak są leczeni pacjenci, kto prowadzi tego typu leczenie, co wspiera a co blokuje decyzje lekarzy o zapisaniu leków przeciwbólowych czy to w przewlekłym bólu nowotworowym, czy przewlekłym bólu nienowotworowym, czy istnieją różnice pomiędzy opiniami środowiska medycznego i osób niezwiązanych z medycyną i wiele innych.

Kolejnym etapem będzie opracowanie programów szkoleniowych dla lekarzy, pielęgniarek, przygotowanie propozycji materiałów informacyjnych dla chorych, a także programów oświatowych dla społeczeństwa. Zasadniczym celem jest poprawienie leczenia przeciwbólowego w Polsce, tak aby jak najmniej osób cierpiało z powodu nieuśmierzonego bólu.

Ankiety przygotowane do różnych grup respondentów można wypełniać pod adresem: http://opioidofobia.pl/ankiety/
Każdy z nas powinien wziąć udział w tak ważnym społecznie i medycznym projekcie.

W ten prosty sposób pomagamy chorym cierpiącym z powodu przewlekłego bólu. .